Guia per entendre les línies temporals al Fedivers - Versió pleroma

He escrit aquesta guia i la comparteixo per si és d’utilitat a les nouvingudes al Fedivers. Aquesta està centrada en les línies a Pleroma però la resta de programari del Fedivers funciona d’una manera semblant.


Línies temporals a Pleroma

La majoria de programari al fedivers ofereixen diferents línies temporals degut a la seva naturalesa federada. Aquestes ofereixen possibilitats molt potents i poden facilitar la participació en comunitats i grups d’interès. Aquesta varietat de línies temporals contrasta amb el que et trobes en la majoria de xarxes socials privatives i centralitzades, on només hi ha una línia temporal que sovint és filtrada mitjançant algoritmes i vitaminada amb publicitat.

Però el primer que cal entendre és la federació al fedivers.

Federació

El fedivers és una xarxa social descentralitzada i federada. Això vol dir que enlloc d’existir un únic servidor o node central, hi ha múltiples nodes amb les seves usuàries i administradores. Estan aïllades aquestes usuàries? No! Com que tots els nodes utilitzen el mateix llenguatge (el protocol ActivityPub), les usuàries d’un node poden interaccionar amb les de la resta de nodes. Per això es diu que estan federats. Un exemple conegut de federació és el correu electrònic. Cadascú el té en un proveïdor (servidor o node) diferent, però com que tots parlen el mateix idioma (protocol) usuàries de diferents proveïdors poden comunicar-se entre si.

Tot i poder seguir i comunicar-te amb qualsevol usuària d’altres nodes, els desenvolupadors del programari del fedivers volen potenciar les interaccions amb les usuàries del teu propi node. I per això han generat les diferents línies temporals:

Línies temporals

A pleroma hi ha tres línies temporals diferents:

  • Inici o Línia Temporal (Timeline en anglès): mostra les publicacions de tots els perfils que segueixes en qualsevol instància. És la línia temporal que ens resulta més coneguda si venim d’altres xarxes centralitzades.
  • Línia Temporal Pública: mostra totes les publicacions de les usuàries del teu node (també anomenat instància). És un espai útil per trobar usuàries amb algun tipus d’afinitat. El teu node és de catalanoparlants? O potser és de usuàries interessades en l’art? És el lloc idoni per a potenciar una comunitat.
  • Xarxa coneguda: mostra totes les publicacions de les usuàries del teu node i també les publicacions de perfils d’altres nodes que són seguits per les membres del teu. Aquesta línia temporal acostuma a ser la més confusa. Pot ser útil per a descobrir noves usuàries, però si el teu node en té moltes pots trobar-hi molt soroll, usuàries molt allunyades dels teus interessos.

A cada línia de temps les publicacions es mostren cronològicament. Això vol dir que cap algoritme, número d’estrelles ni cap altre factor influirà en la quantitat d’aparicions d’una publicació. Una publicació pot ser impulsada (“retuitejada”), però res més.

Exemple de línies temporals:

3 Likes

Aquest a és la part que em costa més explicar. Per fer-ho més planer a vegades dic que són diversos “Twitter”. Però tampoc acaba de funcionar

Cert, és un element complex per a qui no hi està acostumat. En aquesta guia no volia ficar-me molt en la part de federació… El just per a poder explicar les línies temporals.

La analogia més clara jo crec que és el correu. Vaig a afegir una línia per posar-la.

3 Likes