Actualització de Lemmy 0.18.2 a Lemmy 0.18.5

Aquí publicaré les etapes seguides per actualitzar lemmy.cat de la versió 0.18.2 a la versió 0.19.4, els errors trobats i com solucionar-los.

Instal·lació 0.18.2

 1. Instal·lació de Lemmy 0.18.2 en una nova màquina seguint les instruccions de la documentació oficial: lemmy-docs/src/administration/from_scratch.md at d254233345a235f9f705c98ae92818f45574f48d · LemmyNet/lemmy-docs · GitHub
 2. Instal·lació de Lemmy-UI 0.18.2 seguint les instruccions de la documentació oficial: lemmy-docs/src/administration/from_scratch.md at d254233345a235f9f705c98ae92818f45574f48d · LemmyNet/lemmy-docs · GitHub. He hagut d’executar les següents ordres perquè la compilació funcionés:
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install -y libglib2.0-dev libvips-dev build-essential gcc g++ make python3
  
  També he utilitzat el fitxer nginx corresponent a la versió 0.18.5 i no el de la 0.18.2: lemmy-docs/src/administration/from_scratch.md at a86bd1a50d168b26fe0e5617c58bb50324404899 · LemmyNet/lemmy-docs · GitHub

Restauració 0.18.2

 1. Restauració de la base de dades amb psql lemmy < /tmp/db.sql i dels fitxers de configuració, nginx i systemd.
  Això s’ha de fer abans de posar en marxa el servei “lemmy”, en el cas d’haver-ho fet, s’ha de netejar la base de dades postgresql abans de restaurar la còpia de seguretat.

0.18.2 → 0.18.3

Lemmy

 1. Actualització seguint les instruccions oficials per la versió 0.18.5 (amb checkout a 0.18.3): lemmy-docs/src/administration/from_scratch.md at a86bd1a50d168b26fe0e5617c58bb50324404899 · LemmyNet/lemmy-docs · GitHub
 2. He agut de crear nous directoris:
  sudo mkdir /opt/lemmy
  sudo mkdir /opt/lemmy/lemmy-server
  sudo mkdir /opt/lemmy/pictrs
  sudo mkdir /opt/lemmy/pictrs/files
  sudo mkdir /opt/lemmy/pictrs/sled-repo
  sudo mkdir /opt/lemmy/pictrs/old
  sudo chown -R lemmy:lemmy /opt/lemmy
  
 3. Moure el fitxer lemmy.hjson: sudo cp /etc/lemmy/lemmy.hjson /opt/lemmy/lemmy-server/
 4. I també actualitzar el fitxer /etc/systemd/system/lemmy.service amb els nous directoris on es troba l’executable de lemmy_server i el fitxer de configuració.

Lemmy-UI

 1. Reinstal·lat lemmy-ui seguint la documentació oficial per la versió 0.18.5 (amb checkout a 0.18.3) i yarn com la 0.18.2: lemmy-docs/src/administration/from_scratch.md at a86bd1a50d168b26fe0e5617c58bb50324404899 · LemmyNet/lemmy-docs · GitHub
  cd /opt/lemmy
  sudo -u lemmy bash
  git clone https://github.com/LemmyNet/lemmy-ui.git --recursive
  cd lemmy-ui
  git checkout 0.18.3
  yarn install --pure-lockfile
  yarn build:prod
  exit
  
 2. Actualització de /etc/systemd/system/lemmy-ui.service amb els nous directoris

0.18.3 → 0.18.4

Lemmy

 1. Actualització seguint les instruccions oficials per la versió 0.18.5 (amb checkout a 0.18.4): lemmy-docs/src/administration/from_scratch.md at a86bd1a50d168b26fe0e5617c58bb50324404899 · LemmyNet/lemmy-docs · GitHub

Lemmy-UI

 1. Actualització seguint la documentació oficial per la versió 0.18.5 (amb checkout a 0.18.4) i yarn com la 0.18.3: lemmy-docs/src/administration/from_scratch.md at a86bd1a50d168b26fe0e5617c58bb50324404899 · LemmyNet/lemmy-docs · GitHub
  cd /opt/lemmy/lemmy-ui
  sudo -u lemmy bash
  git checkout main
  git pull --tags
  git checkout 0.18.4
  git submodule update
  yarn install --pure-lockfile
  yarn build:prod
  exit
  sudo systemctl restart lemmy-ui
  
 2. He tingut problemes en executar yarn install, verificar que tenia totes les dependències:
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install -y libglib2.0-dev libvips-dev build-essential gcc g++ make python3
  
  I executar yarn add sharp abans de yarn install --pure-lockfile ha solucionat el problema en el meu cas.

0.18.4 → 0.18.5

Lemmy

 1. Actualització seguint les instruccions oficials per la versió 0.18.5: lemmy-docs/src/administration/from_scratch.md at a86bd1a50d168b26fe0e5617c58bb50324404899 · LemmyNet/lemmy-docs · GitHub

Lemmy-UI

 1. Actualització seguint la documentació oficial per la versió 0.18.5 i yarn com la 0.18.4: lemmy-docs/src/administration/from_scratch.md at a86bd1a50d168b26fe0e5617c58bb50324404899 · LemmyNet/lemmy-docs · GitHub
  cd /opt/lemmy/lemmy-ui
  sudo -u lemmy bash
  git checkout main
  git pull --tags
  git checkout 0.18.5
  git submodule update
  yarn install --pure-lockfile
  yarn build:prod
  exit
  sudo systemctl restart lemmy-ui
  
 2. He tingut problemes en executar yarn install una vegada més, verificar que tenia totes les dependències:
  sudo apt-get update
  sudo apt-get install -y libglib2.0-dev libvips-dev build-essential gcc g++ make python3
  
  Afegir les variables d’entorn dins del meu ~/.bashrc i source ~/.bashrc per aplicar el perfil:
  export SHARP_IGNORE_GLOBAL_LIBVIPS=true
  export SHARP_DIST_BASE_URL=https://github.com/lovell/sharp-libvips/releases/download/v8.14.3/
  
  I executar yarn add sharp --ignore-engines abans de yarn install --pure-lockfile ha solucionat el problema en el meu cas.
2 Likes

Moltes gràcies per documentar-ho!! :heart_eyes::heart_eyes:

0.18.5 → 0.19.0

Lemmy

 1. Actualització seguint les instruccions oficials per la versió 0.18.5 però amb un checkout a la versió 0.19.0: lemmy-docs/src/administration/from_scratch.md at a86bd1a50d168b26fe0e5617c58bb50324404899 · LemmyNet/lemmy-docs · GitHub

Lemmy-UI

 1. Actualització seguint la documentació oficial per la versió 0.18.5 i yarn: lemmy-docs/src/administration/from_scratch.md at a86bd1a50d168b26fe0e5617c58bb50324404899 · LemmyNet/lemmy-docs · GitHub

  cd /opt/lemmy/lemmy-ui
  sudo -u lemmy bash
  git checkout main
  git pull --tags
  git checkout 0.19.0
  git submodule update
  yarn install --pure-lockfile
  yarn build:prod
  exit
  sudo systemctl restart lemmy-ui
  
 2. He tingut problemes en executar yarn install, verificar que tenia totes les dependències:

  sudo apt-get update
  sudo apt-get install -y libglib2.0-dev libvips-dev build-essential gcc g++ make python3
  

  Afegir les variables d’entorn dins del meu ~/.bashrc i source ~/.bashrc per aplicar el perfil:

  export SHARP_IGNORE_GLOBAL_LIBVIPS=true
  export SHARP_DIST_BASE_URL=https://github.com/lovell/sharp-libvips/releases/download/v8.14.5/
  

  I executar yarn add sharp --ignore-engines abans de yarn install --pure-lockfile ha solucionat el problema en el meu cas.

2 Likes

0.19.0 → 0.19.1

Lemmy

 1. Actualització seguint les instruccions oficials per la versió 0.18.5 però amb un checkout a la versió 0.19.1: lemmy-docs/src/administration/from_scratch.md at a86bd1a50d168b26fe0e5617c58bb50324404899 · LemmyNet/lemmy-docs · GitHub

Lemmy-UI

 1. Actualització seguint la documentació oficial per la versió 0.18.5 i yarn: lemmy-docs/src/administration/from_scratch.md at a86bd1a50d168b26fe0e5617c58bb50324404899 · LemmyNet/lemmy-docs · GitHub
cd /opt/lemmy/lemmy-ui
sudo -u lemmy bash
git checkout main
git pull --tags
git checkout 0.19.1
git submodule update
yarn install --pure-lockfile
yarn build:prod
exit
sudo systemctl restart lemmy-ui
 • He tingut problemes en executar yarn install, verificar que tenia totes les dependències:
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y libglib2.0-dev libvips-dev build-essential gcc g++ make python3

Afegir les variables d’entorn dins del meu ~/.bashrc i source ~/.bashrc per aplicar el perfil:

export SHARP_IGNORE_GLOBAL_LIBVIPS=true
export SHARP_DIST_BASE_URL=https://github.com/lovell/sharp-libvips/releases/download/v8.14.5/

I executar yarn add sharp --ignore-engines abans de yarn install --pure-lockfile ha solucionat el problema en el meu cas.
[/quote]

0.19.1 → 0.19.2

Lemmy

 1. Actualització seguint les instruccions oficials per la versió 0.18.5 però amb un checkout a la versió 0.19.2: lemmy-docs/src/administration/from_scratch.md at a86bd1a50d168b26fe0e5617c58bb50324404899 · LemmyNet/lemmy-docs · GitHub

Lemmy-UI

 1. Actualització seguint la documentació oficial per la versió 0.18.5 i yarn: lemmy-docs/src/administration/from_scratch.md at a86bd1a50d168b26fe0e5617c58bb50324404899 · LemmyNet/lemmy-docs · GitHub
cd /opt/lemmy/lemmy-ui
sudo -u lemmy bash
git checkout main
git pull --tags
git checkout 0.19.2
git submodule update
yarn install --pure-lockfile
yarn build:prod
exit
sudo systemctl restart lemmy-ui
 • He tingut problemes en executar yarn install, verificar que tenia totes les dependències:
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y libglib2.0-dev libvips-dev build-essential gcc g++ make python3

Afegir les variables d’entorn dins del meu ~/.bashrc i source ~/.bashrc per aplicar el perfil:

export SHARP_IGNORE_GLOBAL_LIBVIPS=true
export SHARP_DIST_BASE_URL=https://github.com/lovell/sharp-libvips/releases/download/v8.14.5/

I executar yarn add sharp --ignore-engines abans de yarn install --pure-lockfile ha solucionat el problema en el meu cas.

0.19.2 → 0.19.3

Lemmy

 1. Actualització seguint les instruccions oficials per la versió 0.18.5 però amb un checkout a la versió 0.19.3: lemmy-docs/src/administration/from_scratch.md at a86bd1a50d168b26fe0e5617c58bb50324404899 · LemmyNet/lemmy-docs · GitHub

Lemmy-UI

 1. Actualització seguint la documentació oficial per la versió 0.18.5 i yarn: lemmy-docs/src/administration/from_scratch.md at a86bd1a50d168b26fe0e5617c58bb50324404899 · LemmyNet/lemmy-docs · GitHub
cd /opt/lemmy/lemmy-ui
sudo -u lemmy bash
git checkout main
git pull --tags
git checkout 0.19.3
git submodule update
yarn install --pure-lockfile
yarn build:prod
exit
sudo systemctl restart lemmy-ui
 • He tingut problemes en executar yarn install, verificar que tenia totes les dependències:
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y libglib2.0-dev libvips-dev build-essential gcc g++ make python3

Afegir les variables d’entorn dins del meu ~/.bashrc i source ~/.bashrc per aplicar el perfil:

export SHARP_IGNORE_GLOBAL_LIBVIPS=true
export SHARP_DIST_BASE_URL=https://github.com/lovell/sharp-libvips/releases/download/v8.14.5/

I executar yarn add sharp --ignore-engines abans de yarn install --pure-lockfile ha solucionat el problema en el meu cas.

1 Like