Compartir articles al fediverse

Escrivint l’anterior publicació, he reflexionat que no és fàcil fer un botó per a compartir al fedivers. Quina aplicació fas servir? No sé si es podria obrir una finestra on primer posessis la instància i llavors ho compartís amb el protocol adequat. Evidentment també es pot fer amb l’enllaç directe, però no és tan àgil. En el mòbil potser seria més senzill que via web, ja que l’aplicació que un fa servir per entrar al fedivers ja pot gestionar-ho en funció dels comptes activats.

No sé si és una bajanada…