Discourse: ruta cap a la federació

Hola!

Des de discurs estan avançant cap a la federació entre Discourses i amb el Fedivers! Fa quatre dies han publicat aquest vídeo al seu propi fòrum on es veu com federen dues instàncies de Discourse i fins i tot amb un node de Mastodon.

Just to let you guys know, we just merged the PR that allows a Discourse category to follow any actor in the fediverse, including other Discourse categories. Yes, that means you can now federate a category between two (or three, or more) Discourses. There’s a few more PRs in the pipeline as part of this phase, but that was a big one.

Traducció: Només per notificar-ho, acabem d’ajuntar el PR que permet a una categoria de Discourse seguir qualsevol actor al Fedivers, incloses altres categories de Discourse. Sí, això vol dir que ara pots federar una categoria entre dos (o tres, o més) Discourses. Hi ha algunes PR més a la pipeline, part d’aquesta fase, però aquesta és la més gran.

Adjunten aquest vídeo de mostra:

Font: ActivityPub Plugin - #117 by angus - plugin - Discourse Meta

3 Likes

Meravellóoooos! :smiley:
És un pal haver-se de fer compte fòrum rere fòrum, i que no es pugui respondre ni republicar fàcilment el contingut…

3 Likes

I tant! Juntament amb les forges de forgejo, és de la federació més esperada (aquesta sí, no pas la de Threads i Flipboard)…

3 Likes

Sí! Jo també ho vaig veure! De fet, s’estaven fent proves al socialHub. Entre Discoursos podem fer proves amb Komun i Anartist. I a la Fedi, espero i desitjo que sigui per tothom i no només pel mastodon…

Però suposo que hem d’habilitar un plugin almenys. Com funciona exactament la cosa?

1 Like

Si voleu podem instal·lar el plugin aquí i anem fent provetes…

Jo crec que la info no està actualitzada, però per fer-nos una idea de les configuracions.

Edit: si en una setmana ningú s’hi oposa, instal·laré el connector.

3 Likes

De moment, les categories del socialHub només les veig amb mastodon i no akkoma…

1 Like

Això té unes implicacions ENORMES pel Fedi! Quines ganes de provar-ho!

2 Likes