Entitats observades (Barcelona, abril-maig 2022)

Entre abril i maig de 2022, hem observat 11 entitats:

SinergiaTIC

Territori: dreta de l’Eixample, ciutat de Barcelona.
Sector: desenvolupament web.
SinergiaTIC a Pam a pam

Criteri Puntuació
1. Usa programari lliure al seu espai virtual d’Internet? :fediverse::fediverse::fediversegris:
2. Promociona mitjans socials al seu espai virtual d’Internet? :fediversegris::fediversegris::fediversegris:
2b. Qualitat de la presència en xarxes socials lliures? :fediversegris::fediversegris::fediversegris:
3. Fa ús de rastrejadors o anuncis? :fediverse::fediversegris::fediversegris:
4. Quina o quines llicències de contingut específica? :fediverse::fediversegris::fediversegris:

Andròmines

Territori: barri de Sant Andreu, ciutat de Barcelona.
Sector: Tecnologia, Educació.
Andròmines a Pam a pam

Criteri Puntuació
1. Usa programari lliure al seu espai virtual d’Internet? :fediverse::fediverse::fediversegris:
2. Promociona mitjans socials al seu espai virtual d’Internet? :fediversegris::fediversegris::fediversegris:
2b. Qualitat de la presència en xarxes socials lliures? :fediversegris::fediversegris::fediversegris:
3. Fa ús de rastrejadors o anuncis? :fediverse::fediversegris::fediversegris:
4. Quina o quines llicències de contingut específica? :fediverse::fediversegris::fediversegris:

Barnaciber

Territori: dreta de l’Eixample, província Barcelona.
Sector: comunicació i desenvolupament web.
Barnaciber a Pam a pam

Criteri Puntuació
1. Usa programari lliure al seu espai virtual d’Internet? :fediverse::fediverse::fediversegris:
2. Promociona mitjans socials al seu espai virtual d’Internet? :fediversegris::fediversegris::fediversegris:
2b. Qualitat de la presència en xarxes socials lliures? :fediversegris::fediversegris::fediversegris:
3. Fa ús de rastrejadors o anuncis? :fediverse::fediversegris::fediversegris:
4. Quina o quines llicències de contingut específica? :fediverse::fediversegris::fediversegris:

Dabne

Territori: dreta de l’Eixample, ciutat de Barcelona.
Sector: desenvolupament web i educació.
Dabne a Pam a pam

Criteri Puntuació
1. Usa programari lliure al seu espai virtual d’Internet? :fediverse::fediverse::fediversegris:
2. Promociona mitjans socials al seu espai virtual d’Internet?
2b. Qualitat de la presència en xarxes socials lliures?
3. Fa ús de rastrejadors o anuncis? :fediverse::fediverse::fediversegris:
4. Quina o quines llicències de contingut específica? :fediverse::fediversegris::fediversegris:

eXO

Territori: barri de Sant Andreu, ciutat de Barcelona.
Sector: telecomunicacions.
eXO a Pam a pam

Criteri Puntuació
1. Usa programari lliure al seu espai virtual d’Internet? :fediverse::fediverse::fediversegris:
2. Promociona mitjans socials al seu espai virtual d’Internet?
2b. Qualitat de la presència en xarxes socials lliures?
3. Fa ús de rastrejadors o anuncis? :fediverse::fediverse::fediverse:
4. Quina o quines llicències de contingut específica? :fediverse::fediversegris::fediversegris:

FemProcomuns

Territori: barri de Gràcia, ciutat de Barcelona.
Sector: desenvolupament de programari.
FemProcomuns a Pam a pam

Criteri Puntuació
1. Usa programari lliure al seu espai virtual d’Internet? :fediverse::fediverse::fediversegris:
2. Promociona mitjans socials al seu espai virtual d’Internet? :fediversegris::fediversegris::fediversegris:
2b. Qualitat de la presència en xarxes socials lliures? :fediversegris::fediversegris::fediversegris:
3. Fa ús de rastrejadors o anuncis? :fediverse::fediversegris::fediversegris:
4. Quina o quines llicències de contingut específica? :fediverse::fediverse::fediversegris:

Codi Cooperatiu

Territori: barri de Sants, ciutat de Barcelona.
Sector: desenvolupament de programari.
Codi Cooperatiu a Pam a pam

Criteri Puntuació
1. Usa programari lliure al seu espai virtual d’Internet? :fediverse::fediversegris::fediversegris:
2. Promociona mitjans socials al seu espai virtual d’Internet? :fediversegris::fediversegris::fediversegris:
2b. Qualitat de la presència en xarxes socials lliures? :fediversegris::fediversegris::fediversegris:
3. Fa ús de rastrejadors o anuncis? :fediverse::fediverse::fediversegris:
4. Quina o quines llicències de contingut específica? :fediverse::fediverse::fediversegris:

El Cugatenc

Territori: Sant Cugat, província Barcelona.
Sector: comunicació.
El Cugatenc a Pam a pam

Criteri Puntuació
1. Usa programari lliure al seu espai virtual d’Internet? :fediverse::fediversegris::fediversegris:
2. Promociona mitjans socials al seu espai virtual d’Internet? :fediversegris::fediversegris::fediversegris:
2b. Qualitat de la presència en xarxes socials lliures? :fediversegris::fediversegris::fediversegris:
3. Fa ús de rastrejadors o anuncis? :fediverse::fediversegris::fediversegris:
4. Quina o quines llicències de contingut específica? :fediversegris::fediversegris::fediversegris:

Colectic

Territori: barri de El Raval, ciutat de Barcelona.
Sector: comunicació i desenvolupament web.
Colectic a Pam a pam

Criteri Puntuació
1. Usa programari lliure al seu espai virtual d’Internet? :fediverse::fediverse::fediversegris:
2. Promociona mitjans socials al seu espai virtual d’Internet? :fediversegris::fediversegris::fediversegris:
2b. Qualitat de la presència en xarxes socials lliures? :fediversegris::fediversegris::fediversegris:
3. Fa ús de rastrejadors o anuncis? :fediverse::fediversegris::fediversegris:
4. Quina o quines llicències de contingut específica? :fediversegris::fediversegris::fediversegris:

Col·lectivaT

Territori: barri de Sants / Dreta Eixample, ciutat de Barcelona.
Sector: comunicació.
Col·lectivaT a Pam a pam

Criteri Puntuació
1. Usa programari lliure al seu espai virtual d’Internet? :fediverse::fediverse::fediversegris:
2. Promociona mitjans socials al seu espai virtual d’Internet? :fediversegris::fediversegris::fediversegris:
2b. Qualitat de la presència en xarxes socials lliures? :fediversegris::fediversegris::fediversegris:
3. Fa ús de rastrejadors o anuncis? :fediverse::fediversegris::fediversegris:
4. Quina o quines llicències de contingut específica? :fediverse::fediverse::fediverse:

Quepo

Territori: barri de Gràcia, ciutat de Barcelona.
Sector: comunicació.
Quepo a Pam a pam

Criteri Puntuació
1. Usa programari lliure al seu espai virtual d’Internet? :fediverse::fediversegris::fediversegris:
2. Promociona mitjans socials al seu espai virtual d’Internet? :fediversegris::fediversegris::fediversegris:
2b. Qualitat de la presència en xarxes socials lliures? :fediversegris::fediversegris::fediversegris:
3. Fa ús de rastrejadors o anuncis? :fediverse::fediverse::fediversegris:
4. Quina o quines llicències de contingut específica? :fediverse::fediverse::fediverse:
3 Likes

Durant les següents setmanes volem apliar el nombre d’entitats observades. Si algú vol participar-hi és més que benvigut!

1 Like