Error a l'intentar afegir el plugin de ActivityPub [Solucionat]

Hola!

Avui he intentat diverses vegades afegir el plugin d’ActivityPub sense èxit. Em donava un error.

Per afegir el plugin he seguit les instruccions que apareixen aquí:

El primer és afegir afegir la següent línia al fitxer /var/discourse/container/app.yml a la secció de hooks:

- git clone https://github.com/discourse/discourse-activity-pub.git

I després reiniciar el contenidor amb:

sudo ./launcher rebuild app

Però donava error. Al cap d’una bona estona d’estar navegant pels outputs i després de fer un sudo git status he descobert aquest error:

HEAD desacoplada en 3d317b7

I ho he corretgit amb un:

sudo git checkout main

I llavors ja he pogut fer el rebuild de la app sense problemes. Amb el procés, ja s’ha instal·lat bé el plugin d’activitpub!!

Demà crearé una categoria per provar i per iniciar fils federats!

Salut!

2 Likes