FediGov: embarcant les institucions públiques

FediGov és una campanya impulsada per la Free Software Foundation Europe (FSFe.org) i GNU/Linux.ch. L’objectiu és embarcar a les institucions públiques a la Fedi. I per això, es demana enviar-els-hi una carta perquè hi participin.

Traduccions i modificacions

He traduït la carta i el fulletó al català i a l’espanyol. Per sentir-me més còmoda, he modificat “xarxes socials” per “mitjans socials digitals”. Les xarxes som les persones i, els mitjans, les eines que fabriquem.

D’altra banda, prefereixo donar a conèixer Akkoma enlloc de Mastodon perquè és l’eina que ara usem a bcn.fedi.cat. Per això, també he tunejat el text i la imatge, canviant el mastodontet pel logo de la Fedi. L’original no porta llicència. He posat una CC BY-SA. He aprofitat el tuneo i he canviat la tipografia a la Atkinson Hyperlegible.

Potser estaria guai posar-ho per la web de Fedicat. De moment, aquí ho deixo.

Català

Carta

Adreça

Assumpte: Ús dels mitjans socials en la seva institució

Estimat/a Sr./a…

Ens alegrem que la seva institució ofereixi diversos canals de comunicació per a entrar en contacte i intercanviar amb el públic.

Els mitjans socials digitals exerceixen un paper cada vegada més important. Però això també va acompanyat d’una sèrie d’obstacles. Entre ells, per exemple, la dependència de les corporacions informàtiques internacionals i la seva posició dominant pel que fa al lliure accés a les plataformes de comunicació. Això també està associat a la pèrdua de sobirania digital.

En el passat recent, hem observat amb gran preocupació declaracions de responsables de protecció de dades criticant el fet que aquestes xarxes no compleixen els requisits legals i que no es respecten els requisits de protecció de dades. Però aquests serveis també han de considerar-se críticament en termes d’ús autodeterminat de la tecnologia.

Per això, és important que l’administració pública utilitzi serveis federats de programari lliure i reforci aquesta oferta.

Per tant, ens alegraria que la seva institució també decidís contribuir a això i utilitzés solucions descentralitzades de programari lliure, com Akkoma, Calckey o Mastodon, per a comunicar-se amb el públic en el futur.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol consulta i esperem tenir notícies seves.

Saluts cordials

Fulletó

Comunicació federada a la institució pública.
Comunicar en confiança i respecte amb el públic.

Les institucions públiques (organismes governamentals, mitjans de comunicació, institucions educatives) utilitzen predominantment plataformes privatives com Twitter, Facebook, Instagram i YouTube. Les empreses que les gestionen influeixen molt sobre qui es comunica amb qui i com a les seves plataformes. A més, usant i promocionant els seus serveis, les institucions públiques en fomenten el seu ús.

Volem convèncer a les institucions públiques que reconsiderin el seu ús de mitjans socials digitals. Això és possible amb una transició gradual a solucions de programari lliure federades:

Akkoma en lloc de Twitter.
Pixelfed en lloc d’Instagram.
Peertube en lloc de Youtube.

Visita fedigov.eu i envia una carta a les teves institucions!
Fedigov és una initiativa de la FSFE i GNU/Linux.ch.
Fulletó Fedigov © 2023 per fedi.cat Llicència CC BY-SA.

fedigov_flyer.ca.pdf (102.2 KB)

No puc pujar vectors… Qui els vulgui que m’avisi.

Español

Carta

Dirección.

Asunto: Uso de los medios sociales en su institución

Estimado/a Sr./a…

Nos alegramos de que su institución ofrezca diversos canales de comunicación para entrar en contacto e intercambiar con el público.

Los medios sociales digitales desempeñan un papel cada vez más importante. Pero esto también va acompañado de una serie de obstáculos. Entre ellos, por ejemplo, la dependencia de las corporaciones informáticas internacionales y su posición dominante en lo que respecta al libre acceso a las plataformas de comunicación. Esto también está asociado a la pérdida de soberanía digital.

En el pasado reciente, hemos observado con gran preocupación declaraciones de responsables de protección de datos criticando el hecho de que estas redes no cumplan los requisitos legales y que no se respeten los requisitos de protección de datos. Pero estos servicios también deben considerarse críticamente en términos de uso autodeterminado de la tecnología.

Por ello, es importante que la administración pública utilice servicios federados de software libre y refuerce dicha oferta.

Por lo tanto, nos alegraría que su institución también decidiera contribuir a ello y utilizara soluciones descentralizadas de software libre, como Akkoma, Calckey o Mastodon, para comunicarse con el público en el futuro.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta y esperamos tener noticias suyas.

Un cordial saludo

Folleto

Comunicación federada en instituciones públicas.
Comunicar en confianza y respecte con el público.

Las instituciones públicas (organismos gubernamentales, medios de comunicación, instituciones educativas) utilizan predominantemente plataformas privativas como Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Las empresas que las gestionan influyen mucho sobre quién se comunica con quién y cómo en sus plataformas. Además, usando y promocionando sus servicios, las instituciones públicas fomentan su uso.

Queremos convencer a las autoridades públicas de que reconsideren su uso de medios sociales digitales. Esto es posible con la transición gradual a soluciones de software libre federadas:

Akkoma en lugar de Twitter.
Pixelfed en lugar de Instagram.
Peertube en lugar de Youtube.

¡Visita fedigov.eu y envía una carta a tus instituciones!
Fedigov es una initiativa de la FSFE y GNU/Linux.ch.
Folleto Fedigov © 2023 por fedi.cat Licencia CC BY-SA.

fedigov_flyer.es.pdf (102.2 KB)

No puedo subir vectores… Quien los quiera que me avise.

4 Likes

Gràcies per la feina, @titi.

A veure si ens ajuden aquestes iniciatives…

1 Like

Tant de bo… Per cert, he actualitzat la web. He canviat un enllaç que he trobat que encara anava als Arxius Oberts i he afegit dues ratlles a Participa: un per fer una donació i l’altre per signar la carta que proposen a can FediGov.

2 Likes

Molt bona iniciativa! Hem d’aconseguir que les Administracions Públiques prioritzin l’ús dels serveis lliures.
Ho mouré amb el partit polític on milito i a les institucions (poques) on tenim influència.

1 Like