Organitzar les categories a Discourse

Tutorial ben curtet per saber com poder mostrar les categories d’un Discourse en un ordre predefinit.

Per a poder ordenar les categories hem d’activar fixed category positions en el panell d’administració.

Un cop activat quan visitem la pàgina de categories ens sortirà l’opció de reorganitzar les categories en el mateix botó en el que podem crear noves categories.

I amb això ja ho tindríem, l’únic que hem de fer és decidir l’ordre i aplicar-ho.

Fins la propera :slight_smile:

2 Likes