Presentació de l'Observatori

Hola fedizens! Per celebrar els 14 anys de la Fedi, us presentem l’Observatori de presència digital. Està enfocat a entitats de l’Economia Social i Solidària (ESS) perquè creiem que hi hauria una girada de truita gradual, i en volem tenir dades per veure com evoluciona la cosa.

Descripció

Aquest projecte observa i analitza la presència digital de cooperatives, associacions, col·lectius i projectes relacionats amb l’ESS. L’observació serà realitzada per éssers humans, i no pas per eines automatitzades. S’observaran:

 1. Pàgines web o càpsules gemini, i on s’allotgen aquestes infraestructures.

 2. Persecucions digitals en forma de rastrejadors i anuncis.

 3. La promoció de mitjans socials i el tipus de participació en mitjans federats comunitaris.

 4. Les llicències del contingut que es publica.

Objectiu

Tenir dades de l’evolució de la presència digital a l’ecosistema-ESS i emetre un informe per visualitzar-les.

Territori

Aquest és un observatori centrat en la província de Barcelona perquè qui hem tingut la idea (en Marcel i la Rita) vivim a Barcelona. Però seria un goig veure altres observatoris a altres territoris. I us animem a crear el vostre! :slight_smile:

S’analitzaran entitats que s’anunciïn a la web de Pam a Pam, i es prioritzaran entitats de l’ESS que pertanyin als sectors tecnològic, cultural i comunicatiu.

Font: Pam a Pam | El teu mapa d'Economia Solidària

Criteris

Preguntes per a l’avaluació de la presència de l’entitat:

 1. Usa programari lliure al seu espai virtual d’Internet?
  Entenem per espai virtual una pàgina Web o una capsuleta Gemini.

En el cas de pàgina web, per observar allò no explícit, es visitarà el codi font de la pròpia pàgina i extensions com Privacy Badger i Ublock Origin.

 • :fediverse::fediverse::fediverse: S’explicita el programari lliure de la web i que els servidors són a Europa. Exemple: un WordPress en un server a Gandi.net.
 • :fediverse::fediverse::fediversegris: S’explicita la web però no els servidors.
 • :fediverse::fediversegris::fediversegris: No s’explicita ni programari de la web ni servidors.
 • :fediversegris::fediversegris::fediversegris: S’observa que no usa programari lliure i/o els servidors pertanyen a empreses de fora de Europa. Exemple: una pàgina de Facebook o un blog a Blogger.
 1. Fa ús de rastrejadors o anuncis?
 • :fediverse::fediverse::fediverse: No s’observen rastrejadors ni anuncis.
 • :fediverse::fediverse::fediversegris: S’observen d’un a tres rastrejadors i anuncis en total.
 • :fediverse::fediversegris::fediversegris: S’observen més de tres rastrejadors i anuncis en total.
 1. Promociona mitjans socials al seu espai virtual d’Internet?
  A la seva web o càpsula s’observen icones, enllaços o comptes que conviden a usar un programari o a interactuar en aquests espais de mitjans socials.
 • :fediverse::fediverse::fediverse: Només lliures. Exemple: Pleroma, Peertube i Pixelfed.
 • :fediverse::fediverse::fediversegris: Lliures i privatius. Exemple: Twitter i Pleroma.
 • :fediverse::fediversegris::fediversegris: Només privatius però té presència als lliures. Exemple: promociona una icona de Twitter però no de Mastodon, tot i participar-hi.
 • :fediversegris::fediversegris::fediversegris: Només privatius i no té presència als lliures. Exemple: Twitter, Youtube, Instagram…

Per descobrir si té compte a mitjans lliures però no s’especifica al seu espai virtual, una o diverses humanes faran cerca per la Fedi.

3b. Si usa mitjans socials lliures:

 • :fediverse::fediverse::fediverse: Hi ha una humana que interactua i no es fan publicacions creuades o es fan de forma no-invasiva (sense mencions ni retuits).
 • :fediverse::fediverse::fediversegris: Hi té compte perquè algú altre s’interessa pel projecte i li ha creat un bot, però l’entitat no gestiona el compte.
 • :fediverse::fediversegris::fediversegris: Fa publicacions creuades sense miraments i/o genera deixalles fediversals (el compte està abandonat).
 1. Quina o quines llicències de contingut especifica?
 • :fediverse::fediverse::fediverse: Creative Commons o similar amb URL a la llicència a la web i/o als continguts que es generen.
 • :fediverse::fediverse::fediversegris: Creative Commons o similar sense URL o llicència jurídicament incorrecta, ja sigui a la web o als continguts que es generen.
 • :fediverse::fediversegris::fediversegris: Copyright explícit
 • :fediversegris::fediversegris::fediversegris: Copyright de facto perquè no s’especifica cap llicència.

En construcció

Encara hi estem treballant, però de moment, hem pensat que serà bona idea tenir un formulari amb les preguntes, i així altres personetes poden participar-hi recollint les dades.

Seguirem informant!
Saluts, bits lliures i llarga vida a la Fedi! :fediverse:

3 Likes