Quant a la categoria Barcelona.Social

Aquesta categoria pretén recollir dubtes, comentaris o suggerències relacionades amb el node del Fedivers barcelona.social.

La instància utilitza el programari pleroma i està mantinguda i moderada per part de l’equip de Fedicat.