Quant a la categoria BCN.fedi.cat

Espai destinat a informar de incidències amb la instància pròpia de fedi.cat o a debatre temes relacionats amb la mateixa.