Quant a la categoria Discussions Fediversals

Aquesta categoria federa al Fedivers i té com a objectiu explorar la compatibilitat amb ActivityPub i a la vegada crear debats al voltant d’aquest.