Quant a la categoria Eines

Aquesta categoria és un espai d’ajut mutu entre persones que munten i mantenen infraestructures o simplement usen eines de programari lliure, especialment les de creació i publicació federada de continguts digitals. Podem classificar les subcategories per funcions de les eines. Per exemple:

  • Microblogging (Pleroma, GNUsocial, Friendica, Mastodon, etc.)

  • Blogging (Plume, Writeas)

  • Imatge (Inkscape, GIMP, Pixelfed, etc…)

  • Vídeo (Open Shot, Peertube, etc.)

  • Comunicacions (Videoconferències amb Jitsi; àudiotrobades amb Mumble; missatgeria instantània amb XMPP o Matrix…)

  • etc.