Quant a la categoria Observatori

Observatori de presència digital a entitats de l’Economia Social i Solidària (ESS).

Aquest projecte observa i analitza pàgines web, mitjans socials i llicències de contingut.