Un node pel personal de la Universitat d'Innsbruck

Vaja, vaja… una uni que fa les coses com cal :slight_smile:

  • Més de 5000 potencials curreles que poden usar el node amb les credencials de la uni.

  • Van muntar el node la tardor passada en col·laboració amb el IT Center (ZID) i la Public Relations Office (BFÖ).

  • A més, paren màquines al Pajarracu. De fet, ja no surt la icona a la web. Ole, ole!

    The active use of platform X will be stopped and limited to monitoring.

  • I no són mastocèntrics :wink:

    Mastodon is part of the so-called Fediverse, an association of open-source, decentralised, non-commercial and privacy-friendly services. The Fediverse is a non-profit network and does not follow a business model: there is no advertising, no filter algorithms, no tracking, no marketing of data, and transparent, jointly organised forms of (content) moderation. The University of Innsbruck welcomes this approach and therefore not only utilises this infrastructure, but also aims to contribute to the positive development of these alternative online structures through its presence.

(negretes meves). Em cau la llagrimeta. Més equips de comunicació així…

Publicació a la Fedi:

4 Likes