Moderació "barcelona.social"

Hola!

De tant en tant se’ns cola algun bot i hem de passar l’escombra :wink:

Fitxer “comptes eliminats”

Per fer més transparent la moderació del node de Pleroma “barcelona.social”, hem creat el document “Comptes Eliminats” que anirem actualitzant a mesura que eliminem comptes.

Acords i participació

Si us plau, abans de crear un compte a un node de la Fediverse, llegiu els acords de convivència o codi de conducta del node en qüestió. Aquí els acords per al node “barcelona.social”.

Actualització 15 de novembre: passarem l’escombra cadascú cada 15 dies. De demà fins al 29 de novembre, en @xaloc ; del 30 de novembre al 13 de desembre em toca a mi; i del 14 de desembre fins al 27, a en @tuttle. Qui vulgui moderar, que s’apunti dues setmanetes, i anem fent. (qui s’apunta? :slight_smile: cc @lapastora @marcelcosta @CapMisson ). Quan s’acabi el nostre torn, hem de pensar fer un input per aquí l’àgora i així ens passem el relleu. Fi de l’actualització 15/11.

Saluts i llarga vida a la fedi :fediverse:

2 Likes

Jo em puc apuntar del 28 de desembre al 10 de gener, però que algú m’avisi, si us plau!

1 Like

Sí, sí! Dèiem que quan se’ns acabi el torn, doncs passem relleu per aquest fil mateix. A tu t’hauria d’avisar en @tuttle el 27 de desembre.

1 Like

Bones! Em sembla que no tinc permisos per a poder modificar el fitxer de comptes eliminats o no se on ho he de fer :sweat_smile:

Merces per l’ajuda

Amb tenir accés al Nextcloud n’hi ha prou :slight_smile: Hi veuràs una carpeta que es diu “Public”. Ruta: Public>Projectes>Fedicat>comptes-eliminats.md. El modifiques allà mateix i ja s’actualitza a la web :wink:

La carpeta “Public”, en realitat, és l’Arxius Oberts :heart: i tot el que hi posem es fa públic. Si fas els canvis en local, sincronitza el nextcloud perquè s’actualitzi.

Sisi ho he intentat al nextcloud, però em surt un missatge que diu que no tinc permisos per pujar o crear arxius en la carpeta i quan obro el fitxer no em deixar editar-lo :confused:

Ahh, doncs això sí que deuen ser permissos… @tuttle i qui manegui el nextcloud… Quan pugueu, doneu-li permís a en Xaloc :slight_smile:

Quina carpeta? Has de poder.

En la carpeta Públic del núvol de LaLoka i totes les seves subcarpetes em surt el missatge: You don’t have permission to upload or create files here

I no em deixa editar els fitxers que ja hi ha.

Edit:
Gràcies a en @tuttle ja està arreglat :slight_smile:

1 Like

I què passava? En teoria, la carpeta “Públic” s’hauria de comportar com una carpeta més de l’arrel de nextcloud…

Hi havia dos grups diferents amb permisos diferents però ja està ^^

1 Like