Quant a la categoria MIXETESS

Una iniciativa per fer pinya entre projectes que comparteixen una carta de compromís en relació als seus serveis i productes.

MIXETESS vol ser un M oviment per unes I nfraestructures i X arxes È tiques: T ransparents, E cològiques, S obiranes i S olidàries. Tal com fan els CHATONS, les MIXETESS volen evitar la recol·lecció i centralització de les dades personals en empreses GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).

https://mixetess.org/

Use the following paragraphs for a longer description, or to establish category guidelines or rules:

  • Why should people use this category? What is it for?

  • How exactly is this different than the other categories we already have?

  • What should topics in this category generally contain?

  • Do we need this category? Can we merge with another category, or subcategory?

3 Likes